Rok za│o┐enia 1981

P.P.U.H. MAREK GRABOWSKI
LAKIERNICTWO PRZEMYSŁOWE
Ul. Rakowa 20A
51-421 Wrocław
tel: +4871-325-47-55

RODO:

Klauzula informacyjna dla Klientów i Współpracowników
PPUH Magra we Wrocławiu ul. Rakowa 20A

Na podstawie art. 13 ust. 1Ôłĺ2 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej cz─Ö┼Ťci: RODO - informujemy, ┼╝e:

1. Administratorem Pa┼ästwa danych osobowych jest P.P.U.H Magra , Rakowa 20A, 51-421 Wroc┼éaw wpisana do rejestru CEIDG pod numerem 3681 posiadaj─ůcy numer REGON: 008044008, numer NIP:8950002420
zwanej dalej Administratorem.
2. Administrator nie ustanowi┼é Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotycz─ůcych ochrony danych osobowych i w celu realizacji Pa┼ästwa praw:
2.1. zachęcamy do kontaktu z Państwa opiekunem z ramienia firmy Magra
2.2. wskazujemy dane kontaktowe do osoby, z kt├│r─ů mog─ů si─Ö Pa┼ästwo skontaktowa─ç w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: mg@magra.wroclaw.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
3. Pa┼ästwa dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane w celu:
3.1. niezb─Ödnym do wykonania umowy, kt├│rej jeste┼Ťcie Pa┼ästwo stron─ů, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
3.2. niezb─Ödnym do zawarcia umowy w oparciu o Pa┼ästwa zainteresowanie ofert─ů, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
3.3. badania poziomu satysfakcji Klient├│w b─Öd─ůcego realizacj─ů prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jako┼Ťci obs┼éugi, a tak┼╝e poziomu zadowolenia klient├│w ze ┼Ťwiadczonych przez nas produkt├│w i us┼éug, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
3.4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
3.5. oferowania Pa┼ästwu produkt├│w i us┼éug jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpo┼Ťredniego, w tym produkt├│w i us┼éug ┼Ťwiadczonych przez podmioty z nami wsp├│┼épracuj─ůce (partner├│w) oraz dobierania ich pod k─ůtem Pa┼ästwa potrzeb, czyli profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Profilowanie polega na tym, ┼╝e mo┼╝emy w oparciu o Pa┼ästwa dane osobowe oceni─ç niekt├│re Pa┼ästwa cechy, s┼éu┼╝─ůce do analizy Pa┼ästwa preferencji, a w oparciu o nie dostosowywa─ç Pa┼ästwa profile w celu ┼Ťwiadczenia dla Pa┼ästwa us┼éug. Podejmowanie decyzji w spos├│b zautomatyzowany, jest niezb─Ödne w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy, kt├│rej jeste┼Ťcie Pa┼ästwo stron─ů.
4. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przys┼éuguje Pa┼ästwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pa┼ästwa danych osobowych, na podstawie kt├│rego przestaniemy przetwarza─ç Pa┼ästwa dane w celach okre┼Ťlonych w punkcie 3, z wy┼é─ůczeniem sytuacji gdy wyka┼╝emy, ┼╝e w stosunku do Pa┼ästwa danych przys┼éuguj─ů nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrz─Ödne wobec Pa┼ästwa interes├│w, praw i wolno┼Ťci, w szczeg├│lno┼Ťci w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane b─Öd─ů niezb─Ödne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä.
5. Okres przechowywania danych.
5.1. w przypadku Pa┼ästwa danych przetwarzanych w celu niezb─Ödnym do wykonania umowy, kt├│rej jeste┼Ťcie Pa┼ästwo stron─ů, informujemy, ┼╝e b─Öd─ů one przetwarzane przez okres, w kt├│rym mog─ů ujawni─ç si─Ö roszczenia zwi─ůzane z umow─ů wynikaj─ůce z przepis├│w kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a tak┼╝e przez 5 lat liczonych od ko┼äca roku kalendarzowego, w kt├│rym powsta┼é obowi─ůzek podatkowy.
5.2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo┼Ťredniego naszych produkt├│w i us┼éug przetwarzamy do momentu, a┼╝ zg┼éosz─ů Pa┼ästwo sprzeciw wzgl─Ödem ich przetwarzania w tym celu.
5.3. w przypadku gdy podstaw─ů przetwarzania Pa┼ästwa danych osobowych jest zgoda, informujemy ┼╝e dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane tak d┼éugo a┼╝ zgoda nie zostanie odwo┼éana. Po odwo┼éaniu zgody, dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane przez okres czasu odpowiadaj─ůcy okresowi przedawnienia roszcze┼ä,
jakie mo┼╝e podnosi─ç administrator danych i jakie mog─ů by─ç podnoszone wobec administratora danych.
6. Udost─Öpnianie danych osobowych Pa┼ästwa dane osobowe mog─ů by─ç udost─Öpniane nast─Öpuj─ůcym odbiorcom: naszym partnerom, z kt├│rymi wsp├│┼épracujemy ┼é─ůcz─ůc produkty lub us┼éugi oraz nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzaj─ůce), takie jak na przyk┼éad: firmy ksi─Ögowe, audytorskie, kancelarie prawnicze.
7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
7.1. Administrator ma prawo przekaza─ç Pa┼ästwa dane osobowe niezb─Ödne do wykonania umowy na ┼Ťwiadczenie us┼éug do pa┼ästwa trzeciego lub organizacji mi─Ödzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook oraz Google przyst─ůpi┼éy do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatno┼Ťci UE-USA, a zgodnie z decyzj─ů Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiot├│w z siedzib─ů w Stanach Zjednoczonych, kt├│re przyst─ůpi┼éy do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopie┼ä ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;
7.2. Przys┼éuguje Pa┼ästwu mo┼╝liwo┼Ť─ç uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do pa┼ästwa trzeciego.
8. Jako podmioty danych maj─ů Pa┼ästwo prawo do:
8.1. prawo dost─Öpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
8.2. prawo do przenoszenia danych;
8.3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8.4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
8.5. prawo do usuni─Öcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
8.6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ÔÇô Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informacja o dobrowolno┼Ťci podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:
9.1. ┼Ťwiadczenia us┼éug na podstawie zawartych um├│w i / lub zlece┼ä / zam├│wie┼ä / proform;
9.2. przygotowywania oferty i zawarcia umowy na ┼Ťwiadczenie innych us┼éug Administratora